Cøliaki er en tarmsykdom som sitter i tynntarmen. Dette er ikke det samme som gluten allergi eller gluten intoleranse. Cøliaki er en sykdom som varer livet ut. Når man spiser gluten fri mat blir man frisk igjen. Mange som får diagnosen har tillegg matintoleranse for andre matvarer.

Det kan derfor være nyttig for alle som har fått cøliaki å ta en matintoleranse test i tillegg.
Man blir raskere frisk når man kan fjerne alle matvarer som skader kroppen.

Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Ved inntak av gluten blir tynntarmens slimhinne betent, tarmtottene redusert, og evnen til å absorbere næringsstoffer fra kosten svekkes. Sykdommen er kronisk. Det vil si at personer som har fått diagnosen må unngå å få i seg gluten resten av livet. Sykdommen opptrer ofte i familier og er delvis arvelig. Ca. 10 % av nære slektninger til en cøliaker har cøliaki. Det antas at 1-2% av befolkningen har sykdommen.

Symptomer på cøliaki kan variere fra person til person. Det er derfor vanskelig å beskrive et typisk tilfelle av ubehandlet cøliaki. Noen har periodevis/langvarig diaré, andre har kronisk forstoppelse og luftansamlinger. Mange har jernmangel med eller uten blodmangel (anemi). Vantrivsel, påfallende tretthet og nervøse plager kan også være symptomer på cøliaki. Voksne med udiagnostisert cøliaki kan ha benskjørhet som eneste symptom. Noen kan også ha svært lite uttalte plager selv om de spiser vanlig kost. Sykdommen er da ofte oppdaget mer eller mindre tilfeldig.
Man kan se på en blodprøve om det er mistanke til cøliaki. Er denne positiv, bestilles time hos fastlege og man henvises til sykehuset. Der man får time til å ta en tarm biopsi. Dette er eneste sikre metode for å få en helt sikker diagnose. Når man får diagnosen, har man også krav på diett penger hos Nav. Fordi et glutenfritt kosthold over tid, vil være dyrere enn et vanlig kosthold. Om man har gluten intoleranse og ikke sykdommen cøliaki, har man ikke krav på diett penger. Da matintoleranse som regel er forbigående. Mens cøliaki varer livet ut.

Symptomer ved ubehandlet cøliaki:

 • Periodevis/langvarig diaré
 • Kronisk forstoppelse samt luftansamlinger
 • Følelse av oppblåsthet
 • Kronisk jern- og vitaminmangel
 • Utilpasshet
 • Påfallende tretthet
 • Uforklarlige magesmerter
 • Benskjørhet
 • Manglende vektøkning og vekst (barn)
 • Emaljeskader på permanente tenner
 • Dermatitis herpetiformis er en sjelden hudsykdom som karakteriseres ved intens kløe og væskefylte blærer. Nærmere 90% av de som har denne sykdommen, har de samme vevstyper som man også finner ved cøliaki. De kan da også bli bedre av gluten fri diett.

Har du alt fått diagnosen Cøliaki, vi kan hjelpe deg med informasjon og et glutenfritt kosthold.
Du er velkommen til å sende mail: diana@arenahelse.no og bestille en telefon time.

Gluten finnes i mange kornvarer

Share This: