Tåler hjernen din melk og brød ?

En peptid analyse kan være ekstra nyttig ved lidelser som : angst, depresjoner, mental sløvhet, ME, ADHD, ADD, schizofreni, autisme og ved forsinket utvikling hos barn. Proteinintoleranse kan være årsaken til mange plager. Først og fremst psykiske tilstander.

Analysen som tas via en urinprøve,  ble utviklet av overlege K. L. Reichelt ved Rikshospitalet i Oslo. Den kan enkelt utføres hjemme med tilsendt kitt og sendes direkte til laboratoriet.

Analysen påviser opioide peptider som kan dannes ved ufullstendig nedbryting av: melkeprotein, gluten, egg og soya.
UriPep – Peptider i urin er en analyse som undersøker tilstedeværelse av opioide peptider (små korte proteiner) fra gluten, meieriprodukter, egg og soya. Symptomer knyttet til mage-tarm og psykisk helse kan hos noen skyldes økt mengde opioide peptider fra matprotein som går over fra tarmen til blodet. Opphopingen skyldes kombinasjonen av økt inntak og svikt i nedbrytingen, dvs at peptidaser (enzymer som skal bryte ned peptider) ikke fungerer optimalt. Peptidene kan passere mage-tarm barrieren og gå over i blodet og til nyrene hvor de kan skilles ut i urinen. Peptidene kan også passere blod-hjerne barrieren. Opioide reseptorer finnes både i nervesystemet, mage-tarm og i luftveiene.Testen påviser ikke matintoleranser eller allergi, da dette blir noe annet. Vi anbefaler å ta denne testen i tillegg til en matintoleranse test ved nevnte lidelser. Man bør ha spist normalt med gluten/korn og melkeprodukter en tid før testen tas.

Protein intoleranse er en samle betegnelse på en rekke tilstander og sykdommer som utløses av proteiner som kommer utenfra, dvs. proteiner fra mat eller fra mikroorganismer i tarmen når tarmfloraen er forstyrret. En type protein intoleranse skyldes psykoaktive peptider (opioide peptider) som dannes under fordøyelsen av proteiner fra melk (kasein) og gluten. Ved enkelte tilstander kan peptider fra melk og gluten forverre mange av symptomene. Det ser vi for eksempel ved schizofreni, ADHD og depresjoner. Også ved mer diffuse plager virker det som om symptomer forverres av opioide peptider. Vedvarende uopplagthet og trøtthet, hodepine, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker som ikke har noen annen medisinsk forklaring kan skyldes opioide peptider.

Normalt er tarmen lite gjennomtrengelig (permeabel) for proteiner, og andre makromolekyler samt mikroorganismer. Det er først når disse er brutt ned til små bestanddeler at de blir transportert over til blodet. Tarm barrièren utgjør på denne måten en viktig del av forsvaret mot skadelige stoffer (for eksempel proteiner og bakterier) som kan nå kroppen via tarmsystemet. Ved ulike patologiske tilstander i tarmen øker permeabiliteten.
Dette kan føre til:
• Peptider og proteiner tas opp i større mengder
• Bioaktive peptider kan nå perifere vev som hjernen og gi forverring av symptomer.
• Patologisk stimulering av immunceller i tarmen kan for eksempel utløse autoimune sykdommer.

Økt opptak i tarmen fører til økt utskillelse i urin, noe som vi kan måle som økt nivå av opioide peptider. Det er derfor stadig flere som benytter peptid analysen i problematikk som har med lekk tarm å gjøre, og der man mistenker at mat kan påvirke mentale og emosjonelle funksjoner.

De fleste med opioide peptider problematikk, vil i tillegg ha stor nytta av en mat intoleranse test. 
Testene kan enkelt utføres hjemme. Bestill test kitt

Få en gratis vurdering av din helsetilstand

Du er velkommen til å ta kontakt for en gratis vurdering av din helsetilstand. Skriv ned dine symptomer og plager, så får du et forslag til en behandlingsplan. Du kan også avtale en gratis konsultasjon over tlf. diana@arenahelse.no

Ta kontakt med oss

Share This: