Mange har symptomer og plager som samsvarer med pollen allergi, uten å slå ut på allergi testen hos legen. Dette fordi de da har pollen intoleranse, og ikke allergi. Pollen intoleranse gir de samme symptomene som pollen allergi, men har ingen utslag på legens allergi test. Fordi legen sjekker for antistoff IgE, mens intoleranse er antistoff IgG. Hos Arena helse kan du sjekke deg for både pollen intoleranse og pollen allergi. Om du ikke har slått ut på allergi testen hos legen, men allikevel har symptomer, anbefaler vi at du tar pollen intoleranse testen hos oss. Pollen intoleranse gir de samme symptomene som pollen allergi, men har ingen utslag på legens allergi test.

Om du enda ikke har testet deg, anbefaler vi at du først tar pollen allergi testen hos oss. Vi kan også sjekke for flere pollen typer enn det legen din sjekker.

De fleste som har pollen plager har også mat intoleranse. Les mer om mat intoleranse

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: