Alle vet i dag at fettsyrer og bla omega tre, er nødvendig for god helse. Men de fleste er ikke klar over at man har mange forskjellige typer fettsyrer. Hvilken fettsyre vi trenger er helt individuelt. Selv omega tre, består av flere typer fettsyrer, som vi samlet kaller omega tre. Vi kan gjøre store forbedringer i helsen vår, ved å gi kroppen nøyaktig det den trenger. Analysen måler 26 fettsyrer som utgjør mer enn 99 % av dine totale fettsyrer i kroppen. Ut fra testresultatene får man en bedre forståelse av egen helse i forhold til sammensetningen av kroppens fettsyrer.  Feil fettsyre sammensetning kan være årsaken til mange fysiske og psykiske plager.

 

Testen anbefales spesielt til de som sliter med å gå ned i vekt, har kroniske betennelser eller psykiske plager, Testen kan gjerne tas sammen med en mat intoleranse test.
Slik at man får resten av kostholdet på plass også

 

Testen utføres enkelt hjemme og måler bla

  • Omega-6/3-forholdet: Som gir en indikasjon på betennelsesnivået i kroppen. Et høyt omega-6/3-forhold kan være ugunstig i forhold til flere betennelsesproblemer inkludert reumatiske lidelser. Testene viser at dagens kosthold inneholder altfor mye omega 6 i forhold til omega 3. Derfor vil de fleste av oss ha for høyt omega 6. Noe som er ugunstig i forhold til bla hjerte og kar lidelser.
  • Omega-3-Indeks: Måler nivået av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA. De marine Omega-3 fettsyrene målt som omega-3-indeksen – er spesielt viktige i forhold til hjerte- og kar samt hjernens funksjon. Flere studier bekrefter en positiv relasjon på hjerte-kar lidelser ved en omega-3-indeks over 8%. Testen viser hvor du ligger i forhold til anbefalte verdier.
  • Industriell transfett andel: Et høy andel industrielle fettsyrer i kroppen er forbundet med negative helseeffekter. Dette er ”fremmedelementer” i kroppen som blant annet medfører en økning av oksidativt stress som er skadelig for vev. Vanlige kilder for industrielt fremstilte transfettsyrer er kjeks, brød og kaker, kjøttprodukter, enkelte posesupper og enkelte snacksprodukter. Produkter unngår ofte i innholdsfortegnelsen å bruke ordet ”transfett”, men bruker heller en finere omskrivning, for eksempel ”delvis herdete planteoljer”. Gatekjøkken- og kioskmat er også en betydelig kilde til transfettsyrer som klart gir en dårligere helse. Forskning viser at industrielle transfettsyrer i Vest-Europa kan overstiger 0,9 % av de totale fettsyrene. Tilsvarende målinger i USA viser nivåer rundt 1,8 % . Vi anbefaler verdier under 0,5.
  • Fleksibilitet i cellemembranen: Fettsyrene danner i cellemembranen et lipid dobbellag som stabiliserer membranstrukturen samtidig som den bestemmer "mykheten" i cellemembranen. Et balansert forhold mellom mettede og flerumettede fettsyrer bidrar til ønsket fleksibilitet i cellemembranen. Noe som gir bedre cellekommunikasjon og god helse
  • 26 fettsyrer: Der du ser dine verdier sammenlignet med hva som er optimalt for god helse
 

 

Testen gir deg enkelt oversikt over hvilke fettsyrer du kan supplere med for å bedre din helse

Testen kan utføres hjemme. Ta kontakt og bestill test kitt

 

 

 

Share This: